POZIV

za  25. redovnu Skupštinu Udruge hrvatskih kontrolera

koja će se održati dana 2. lipnja 2017. godine (petak) u 17,00 sati 

na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Računalna dvorana br.2/I kat)

DNEVNI RED

  1. Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu i plan rada do kraja 2017.
  2. Radionica na temu: Primjena Excel tehnika u izradi interaktivnih Dashboard izvještaja u kontrolingu” – Antonija Petrlić, mag.oec., Ekonomski fakultet Rijeka
  3. Razno

 

Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu i plan rada do kraja 2017.