SVRHA UDRUGE

  • Unaprjeđivanje djelatnosti kontrolinga i jačanje kompetitivnosti kontrolera

CILJEVI UDRUGE

  • Permanentno stručno usavršavanje i edukacija
  • Izdavanje časopisa i publikacija u funkciji stjecanja novih znanja
  • Suradnja s domaćim i stranim profesionalnim društvima
  • Donošenje standarda profesionalne etike i najbolje prakse u primjeni kontroling funkcije
  • Ostale aktivnosti od značaja za ostvarenje svrhe osnivanja udruge