Impressum

ISSN 2975-7479 (Online)

ISSN 1848-1329 (Tisak)

 

Bilten 9
Bilten 9
Bilten 9/2016
– Andrej Filčić, mag.oec.spec. za kontroling: ULOGA KONTROLINGA U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA NEPROFITNOG KARAKTERA
– Antonija Petrlić, mag.oec.: KONTROLING U JAVNOJ UPRAVI: NJEMAČKA ISKUSTVA
– Aktualnosti: POSJET ČLANOVA UHK PODUZEĆU BELJE D.D.
– Europa 2020 – Nacionalni program reformi 2016. – “VEĆA UČINKOVITOST I TRANSPARENTNOST JAVNOG SEKTORA”
Bilten 8
Bilten 8
Bilten 8/2015
– Tatjana Beneti, mag.oec, univ.spec. za kontroling: MODEL POSLOVNIH IZVJEŠTAJA KONTROLINGA ZA POTREBE POSLOVNOG ODLUČIVANJA U MALOM PODUZEĆU
– Valentina Milevoj, mag.oec.spec. za kontroling: MOGUĆNOST PRIMJENE KONTROLINGA U MALIM PODUZEĆIMA
– Maja Škaljac, mag.oec.: POSJET ČLANOVA UHK KIM MLJEKARI KARLOVAC
– Aktualnosti: Najava, Natječaj za upis VIII generacije PSS Kontroling
Bilten 7
Bilten 7
Bilten 7/2014
– Uvodnik title
– Davor Vučak, mag.oec.univ.spec za kontroling: Šest sigma koncept poboljšanja upravljanja
– Dea Čekada, mag.oec.univ.spec za računovodstvo: Kontroling u Holcim grupi
– Aktualnosti: Najava, Natječaj za upis VII generacije PSS Kontroling
Bilten 6
Bilten 6
Bilten 6/2014
– Ivan Veličan, mag oec.univ spec za kontroling: Tradicionalno vs.rolling planiranje
– Damir Neznanović, mag.oec.univ.spec za kontroling: Planiranje i prognoziranje cijena prirodnog plina
– Elena Voivoda, mag.oec.unv.spec za kontroling: Primjer planiranja prodaje malog poduzeća za veleprodaju
– Aktualnosti: Najava, Svečano otvaranje VI generacije PSS Kontroling
Bilten 5
Bilten 5
Bilten 5/2013
– Prof.dr.Neda Vitezić: Modeli predviđanja poslovnih poremećaja
– Dejan Denona, mag.oec, univ.spec za kontroling: Primjena statističkih modela predviđanja
– Prof.dr. Alen Host: Europska unija – prilika za razvoj Hrvatske
– Prof.dr. Helena Blažić: Porezna harmonizacija Europske unije i prilagodba Republike Hrvatske
– Izmejne Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost- uredio Andrej Skočić, ovlašteni revizor Mervis, d.o.o.
– Zakon o porezu na dobit od 1.srpnja 2013. godine-uredio Andrej Skočić, ovlašteni revizor Mervis, d.o.o.
– Aktualnosti :Najava i natječaj za PSS Kontroling
Bilten 4
Bilten 4
Bilten 4/2012
– Prof.dr. Neda Vitezić: Cjelovito izvještavanje kao trend i potreba pravilnog strateškog usmjeravanja u uvjetima globalne ekonomije
– Željko Horvat- Direktor industrijske ekologije Holcim d.o.o: Društvena odgovornost Holcim Hrvatska d.o.o.
– Kraš d.d.- Primjer društveno odgovornog poduzeća
– Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi- uredio Andrej Skočić, Mervis, d.o.o.
– Izmjene Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit u 2012. godini- uredila Biljana Tomin, Porezna uprava Područni ured Rijeka
– Aktualnosti- najava nove skupštine, upisi na PSS Kontroling
Bilten 3
Bilten 3
Bilten 3/2012
– Marina Čorko, mag.oec univ.spec. za kontroling: Učinci obračuna amortizacije na poslovni rezultat i veličinu dugotrajne imovine
– Daniel Trošić, mag.oec univ.spec. za kontroling: Upravljanje zasnovano na vrijednosti- temelj modernog kontrolinga
– Akualnosti: Andrej Skočić, ovlašteni revizor, Mervis, d.o.o.: Pregled izmjena i dopuna poreznih propisa
Bilten 2
Bilten 2
Bilten 2/2011
– Nikola Nikšić, CMC, Član stručne komisije Gazele 2011: Učeća organizacija-preduvijet izvrsnosti
– Katarina Dorić, mag.oec, Rezultati istraživanja organizacijskih i metodoloških aspekata kontrolinga u Republici Hrvatskoj
– Aktualnosti- upis II generacije PSS-a, aktualni propisi, pregld održanih predavanja po skupštinama UHK
Bilten 1
Bilten 1
Bilten 1/2011
– Uvodnik
– Prof.dr.sc. N.Vitezić: Kontroling-plansko analitička i informativna aktivnost i podrška efikasnijem upravljanju u uvjetima dugoročne održivosti
– Aktualnosti- najava sljedeće Skupštine i PSS Kontroling