36. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Online, 22. ožujka 2023. u 18,00 sati.
Radionica na temu: Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
Ana Barić, mag.oec.

Preuzmite

29. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 14. prosinca 2019. u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Anex)
Radionica na temu: Primjena blockchain tehnologije u dobavljačkim lancima
Nikolina Barić, mag.oec.

Preuzmite

27. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 8. prosinca 2017. u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Dvorana 2/1.kat)
Predavanje na temu: Aktualne izmjene poreznih propisa, Andrej Skočić, mag.oec
Radionica na temu: Power Query i konsolidacija unutar Excela za kontrolere, Antonija Petrlić, univ.spec.oec.

Preuzmite

26. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 14. srpnja 2017. u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu i plan rada za 2018. i 2019.
Novi trendovi u kontrolingu
Informacija o posjetu poduzeću “Cromaris” u rujnu

Preuzmite

25. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 2. lipnja 2017. u 17,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Računalna dvorana br.2/I kat)
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu i plan rada do kraja 2017.
Radionica na temu: Primjena Excel tehnika u izradi interaktivnih Dashboard izvještaja u kontrolingu
Antonija Petrlić, mag.oec., Ekonomski fakultet Rijeka

Preuzmite

24. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 17. prosinca 2016. u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Velika dvorana –Anex)
Predavanje na temu: Upravljanje troškovima u sustavu e-nabave – softverska rješenja
Igor Zamlić – prof.mat., član Uprave, RIS d.o.o.
Danijel Pavlić – prof.inf., rukovoditelj razvoja, RIS d.o.o.
Hari Zamlić – mag.inf., referent prodaje, RIS d.o.o.

Preuzmite

23. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 15. listopada 2016. u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Velika dvorana –Anex)
Predavanje na temu: Planiranje i poslovno modeliranje te regulatorni kontroling u poduzeću Hrvatski Telekom d.d.
Mirna Sambolić – direktorica sektora za kontroling HT d.d.
Nataša Marijić – direktorica projekta HT d.d.

Preuzmite

22. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 11. lipnja 2016. u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Dvorana X / IV kat)
Predavanje na temu: Upravljanje vremenom kao čimbenik poboljšanja produktivnosti rada
Ivana Damjanović, dipl.oec, voditeljica Odjela kontrole poslovnih procesa i sustava kvalitete, FINA, RC Rijeka

Preuzmite

21. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 12. prosinca 2015. u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Velika dvorana –Anex)
Predavanje na temu: Izmjene Zakona o računovodstvu i utjecaji na revizijske angažamane i porezne propise
Andrej Skoćić i Neda Vitezić

Preuzmite

Predavanje: Accounting & Controlling powered by SAP HANA

Rijeka, 5. listopada 2015. u 17,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Velika dvorana –Anex)
Predavanje na temu: Accounting & Controlling powered by SAP HANA
Dipl.-Kaufmann (Univ.) Uwe Lebefromm (Preuzmite CV)

Preuzmite

20. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 16. svibnja 2015. u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Velika dvorana –Anex)
Predavanje na temu: Što bi kontroler trebao znati o BI sustavima?
Lidija Karaga, Poslovna inteligencija d.o.o.

Preuzmite

19. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 13. prosinca 2014. u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Velika dvorana –Anex)
Predavanje na temu: Projektni kontroling – primjer infrastrukturnog ulaganja u energetsku učinkovitost sredstvima EU fondova
Tatjana Beneti,zamjenica direktora, Marex elektrostroj Zadar d.o.o.

Preuzmite

18. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 12. srpnja 2014.
Predavanje na temu: Komuniciramo li učinkovito poslovnim prezentacijama?
Luka Krejči, dipl.oec., MBA

Preuzmite