POZIV

za  21. redovnu Skupštinu Udruge hrvatskih kontrolera

koja će se održati dana 12. prosinca 2015. godine (subota) u 10,00 sati 

na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Velika dvorana –Anex)

DNEVNI RED

  1. Predavanje na temu: Izmjene Zakona o računovodstvu i utjecaji na revizijske angažamane i porezne propise” – Andrej Skočić, Mervis, d.o.o.  i Neda Vitezić, EF Rijeka
  2. Informacija o izmjenama i dopunama Statuta
  3. Bilten br.8 i plan rada za 2016. godinu
  4. Predblagdansko druženje

 

Predavanje na temu: Izmjene Zakona o računovodstvu i utjecaji narevizijske angažmane i porezne propise