24. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 17. prosinca 2016. u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Velika dvorana –Anex)
Predavanje na temu: Upravljanje troškovima u sustavu e-nabave – softverska rješenja
Igor Zamlić – prof.mat., član Uprave, RIS d.o.o.
Danijel Pavlić – prof.inf., rukovoditelj razvoja, RIS d.o.o.
Hari Zamlić – mag.inf., referent prodaje, RIS d.o.o.

Preuzimanja: