Održati će se dana 20. prosinca 2021. u 17,30 sati (online)

Predavanje na temu:
Karakteristike kontrolera i menadžera u funkciji jačanja njihova partnerstva, dr.sc. Antonija Petrlić

33. redovna i tematska Skupština UHK