21. redovna Skupština Udruge hrvatskih kontrolera

Rijeka, 12. prosinca 2015. u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. (Velika dvorana –Anex)
Predavanje na temu: Izmjene Zakona o računovodstvu i utjecaji na revizijske angažamane i porezne propise
Andrej Skoćić i Neda Vitezić

Preuzimanja: